מהו טיפול התנהגותי ?

ניתוח התנהגות יישומי (ABA)

ניתוח התנהגות יישומי Applied Behavior Analysis, הינה גישה מדעית נתמכת מחקר לגילוי גורמי סביבה, המשפיעים על התנהגות אנושית. כל אדם באשר הוא מלידה ועד זקנה יכול להיתרם מהעקרונות של ניתוח התנהגות יישומי כבסיס לשינוי ושיפור חיי היומיום. בישראל ניתן לפגוש ניתוח התנהגות במסגרות חינוכיות בקרב ילדים ובוגרים עם התפתחות תקינה, במסגרות טיפוליות בקרב ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים וכן בסביבות נוספות.

הטיפול ההתנהגותי לילדים עם צרכים מיוחדים

הטיפול ההתנהגותי הוא מודל המבוסס על העקרונות של ניתוח התנהגות יישומי כגישה חינוכית, מקיף את כל תחומי החיים וההתפתחות של הילד (שפה, תקשורת, מוטוריקה, משחק, כישורי חיים ועצמאות ועוד) ומותאם באופן אישי ומיוחד לכל ילד. על פי הצרכים והיכולות, הגיל והדחיפות הטיפולית, מותאמת תוכנית טיפול על ידי מנתחת התנהגות. בישראל הגישה מכונה גם שיטת ABA.

יעילות הטיפול

הטיפול ההתנהגותי מותאם לכל אדם באשר הוא, המטרות לטיפול נבחרות בין מנתחת ההתנהגות להורים בעבודה משותפת ולכן הטיפול עשוי לקדם את מי שמעוניין ובוחר בו כדרך לחיים, כל אחד בקצב שלו. מחקרים רבים לאורך השנים בחנו את המשתנים מנבאי ההצלחה של הטיפול ההתנהגותי והוא נמצא כיעיל ומקדם במיוחד עבור ילדים עם עיכוב התפתחותי או לקויות תקשורת בגיל הרך ובגיל ההתבגרות. בגיל הבוגר הטיפול ההתנהגותי מתאפיין במסלול תפקודי יותר ונראה מעט אחרת. המחקר מראה כי ילדים שטופלו בגיל צעיר, בהיקף נרחב ובתוכנית שהותאמה להם באופן אישי- התקדמו באופן ניכר והצליחו להשתלב בחברה באופן מיטבי. מתוך הגישה ובסיסה התיאורטי והן מתוך הניסיון שנצבר בטיפול הקליני, ניתן להתאים את הטיפול ההתנהגותי לכל ילד ולכל סוג של קושי, כאשר יש ידע בניתוח התנהגות, הניסיון המתאים וההכשרה הנכונה, התאמה אישית ויישום מדויק, הילד מתקדם ונראה שיפור בהישגיו.

מאפייני הטיפול

הטיפול ההתנהגותי יכלול תמיד התאמה אישית למטופל ויישום תדיר של הטיפול בחיי היומיום, כדרך חיים. התאמה אישית מאפשרת כתיבת תוכנית טיפול בעלת מאפיינים ייחודיים שלוקחת בחשבון את החוזקות והחולשות של כל מטופל ועורכת הטמעה של תחומי העניין של כל אחד בתוך תחומי הטיפול. אין תוכנית טיפול אחת דומה לשנייה כשם שאין מטופל אחד דומה למשנהו. הטיפול מתבצע באופן יומיומי בין השאר בהתבסס על תוצאות מחקרים שנערכו בתוכניות התערבות התנהגותיות לילדים עם אוטיזם, אשר הציגו התקדמות גדולה יותר לילדים שטופלו בהיקף נרחב לעומת כאלו שטופלו בהיקף מצומצם. הסיבה המרכזית שבגללה ילדים צעירים עם צרכים מיוחדים זקוקים לשעות טיפול רבות נעצה בעיקר במיומנויות למידה לקויות או חסרות. פערים התפתחותיים נוצרים מעצם העובדה שהילדים לא הצליחו ללמוד לבדם את הידע ההתפתחותי הנדרש התואם לגילם ועל כן יש לסייע להם באופן משמעותי לשנות את דפוסי הלמידה, לטובת השלמת פערים התפתחותיים וכן רכישת מיומנויות למידה שימנעו יצירת פערים נוספים.

הלכה למעשה

הטיפול ההתנהגותי יכול להיות מיושם באמצעות תוכנית ביתית ואז יכלול מנתחת התנהגות, משפחתו של המטופל ומטפלים התנהגותיים. בהדרכה מותאמת אישית בביתו של המטופל, במסגרת מספר מפגשים שבועיים, נבחרות מטרות טיפוליות מותאמות אישית, נכתבת תוכנית טיפול ונערכת הדרכה ליישום וקידום המטרות למשפחה וצוות המטפלים. מטרות הטיפול יכולות להיות ממוקדות בתחומי ההתפתחות השונים (שפה תקשורת משחק חברתיות כישורי חיים ועוד). הטיפול ההתנהגותי יכול להיות מיושם באמצעות הדרכת הורים בלבד ואז יכלול מנתחת התנהגות ואת משפחתו של המטופל. בהדרכה מותאמת אישית בביתו של המטופל נבחרות מטרות טיפוליות מותאמות אישית, נכתבת תוכנית טיפול ונערכת הדרכה ליישום וקידום המטרות בחיי היומיום. מטרות הטיפול יכולות להיות ממוקדות בקשיי התנהגות והתפתחות (כגון התקפי זעם או גמילה מטיטולים) ויכולות להיות ממוקדות בקידום המטופל באופן כוללני (עידוד שפה ותקשורת, פיתוח מיומנויות חברתיות). הטיפול ההתנהגותי יכול להיות מיושם באמצעות תוכנית שילוב ואז יכלול מנתחת התנהגות, את משפחתו של המטופל, משלבת והצוות החינוכי. בהדרכה מותאמת אישית נבחרות מטרות שילוב מותאמות אישית, נכתבת תוכנית שילוב ונערכת הדרכה למשלבת ולצוות החינוכי ליישום וקידום המטרות בסביבה החינוכית. מטרות הטיפול בדרך כלל יהיו ממוקדות בקידום המטופל בתחומים של התפתחות, הסתגלות למסגרת ושילוב מיטבי בקרב בני הגיל.

הצוות המטפל

מנתחת התנהגות וההורים של הילד המטופל יהיו תמיד הצוות האינטימי שינהל את הטיפול ואליו יצטרפו לפי הצורך הטיפולי של הילד: מטפלים התנהגותיים, הצוות החינוכי שמלווה את הילד, צוות פרא רפואי ועוד. תפקידה של מנתחת ההתנהגות הוא לערוך הערכה תפקודית למטופל, לבנות עבורו את תוכנית הטיפול המתאימה למידותיו, להדריך את המטפלים ביישומה וכן לערוך הדרכה שוטפת להורים. תוכנית הטיפול שמורכבת באופן אישי עבור הילד משתנה כל הזמן, עם הזמן ובהתאם להתקדמותו של הילד בתהליך הטיפולי כאשר המטפל ההתנהגותי הוא זה שמיישם באופן יחידני מול הילד את התוכנית הטיפולית בסביבות השונות. התחלת הטיפול ממוקדת באיתור איש המקצוע המתאים לכם, מנתחת התנהגות שיש בידיה הידע הניסיון, היכולת ורמת המקצועיות הנדרשת לטפל בילד. מנתחות התנהגות מתמחות בתחומים שונים ולכן בעת בחירת אשת המקצוע מומלץ לבחון האם ההתמחות פוגשת את הצורך של המטופל. גם לכימיה בין המטופל ומשפחתו לבין מנתחת ההתנהגות הנבחרת עשויה להיות השפעה על יעילות הטיפול.

ניתוח התנהגות יישומי (ABA)

ניתוח התנהגות יישומי Applied Behavior Analysis, הינה גישה מדעית נתמכת מחקר לגילוי גורמי סביבה, המשפיעים על התנהגות אנושית. כל אדם באשר הוא מלידה ועד זקנה יכול להיתרם מהעקרונות של ניתוח התנהגות יישומי כבסיס לשינוי ושיפור חיי היומיום. בישראל ניתן לפגוש ניתוח התנהגות במסגרות חינוכיות בקרב ילדים ובוגרים עם התפתחות תקינה, במסגרות טיפוליות בקרב ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים וכן בסביבות נוספות.

הטיפול ההתנהגותי לילדים עם צרכים מיוחדים

הטיפול ההתנהגותי הוא מודל המבוסס על העקרונות של ניתוח התנהגות יישומי כגישה חינוכית, מקיף את כל תחומי החיים וההתפתחות של הילד (שפה, תקשורת, מוטוריקה, משחק, כישורי חיים ועצמאות ועוד) ומותאם באופן אישי ומיוחד לכל ילד. על פי הצרכים והיכולות, הגיל והדחיפות הטיפולית, מותאמת תוכנית טיפול על ידי מנתחת התנהגות. בישראל הגישה מכונה גם שיטת ABA.

יעילות הטיפול

הטיפול ההתנהגותי מותאם לכל אדם באשר הוא, המטרות לטיפול נבחרות בין מנתחת ההתנהגות להורים בעבודה משותפת ולכן הטיפול עשוי לקדם את מי שמעוניין ובוחר בו כדרך לחיים, כל אחד בקצב שלו. מחקרים רבים לאורך השנים בחנו את המשתנים מנבאי ההצלחה של הטיפול ההתנהגותי והוא נמצא כיעיל ומקדם במיוחד עבור ילדים עם עיכוב התפתחותי או לקויות תקשורת בגיל הרך ובגיל ההתבגרות. בגיל הבוגר הטיפול ההתנהגותי מתאפיין במסלול תפקודי יותר ונראה מעט אחרת. המחקר מראה כי ילדים שטופלו בגיל צעיר, בהיקף נרחב ובתוכנית שהותאמה להם באופן אישי- התקדמו באופן ניכר והצליחו להשתלב בחברה באופן מיטבי. מתוך הגישה ובסיסה התיאורטי והן מתוך הניסיון שנצבר בטיפול הקליני, ניתן להתאים את הטיפול ההתנהגותי לכל ילד ולכל סוג של קושי, כאשר יש ידע בניתוח התנהגות, הניסיון המתאים וההכשרה הנכונה, התאמה אישית ויישום מדויק, הילד מתקדם ונראה שיפור בהישגיו.

מאפייני הטיפול

הטיפול ההתנהגותי יכלול תמיד התאמה אישית למטופל ויישום תדיר של הטיפול בחיי היומיום, כדרך חיים. התאמה אישית מאפשרת כתיבת תוכנית טיפול בעלת מאפיינים ייחודיים שלוקחת בחשבון את החוזקות והחולשות של כל מטופל ועורכת הטמעה של תחומי העניין של כל אחד בתוך תחומי הטיפול. אין תוכנית טיפול אחת דומה לשנייה כשם שאין מטופל אחד דומה למשנהו. הטיפול מתבצע באופן יומיומי בין השאר בהתבסס על תוצאות מחקרים שנערכו בתוכניות התערבות התנהגותיות לילדים עם אוטיזם, אשר הציגו התקדמות גדולה יותר לילדים שטופלו בהיקף נרחב לעומת כאלו שטופלו בהיקף מצומצם. הסיבה המרכזית שבגללה ילדים צעירים עם צרכים מיוחדים זקוקים לשעות טיפול רבות נעצה בעיקר במיומנויות למידה לקויות או חסרות. פערים התפתחותיים נוצרים מעצם העובדה שהילדים לא הצליחו ללמוד לבדם את הידע ההתפתחותי הנדרש התואם לגילם ועל כן יש לסייע להם באופן משמעותי לשנות את דפוסי הלמידה, לטובת השלמת פערים התפתחותיים וכן רכישת מיומנויות למידה שימנעו יצירת פערים נוספים.

הלכה למעשה

הטיפול ההתנהגותי יכול להיות מיושם באמצעות תוכנית ביתית ואז יכלול מנתחת התנהגות, משפחתו של המטופל ומטפלים התנהגותיים. בהדרכה מותאמת אישית בביתו של המטופל, במסגרת מספר מפגשים שבועיים, נבחרות מטרות טיפוליות מותאמות אישית, נכתבת תוכנית טיפול ונערכת הדרכה ליישום וקידום המטרות למשפחה וצוות המטפלים. מטרות הטיפול יכולות להיות ממוקדות בתחומי ההתפתחות השונים (שפה תקשורת משחק חברתיות כישורי חיים ועוד). הטיפול ההתנהגותי יכול להיות מיושם באמצעות הדרכת הורים בלבד ואז יכלול מנתחת התנהגות ואת משפחתו של המטופל. בהדרכה מותאמת אישית בביתו של המטופל נבחרות מטרות טיפוליות מותאמות אישית, נכתבת תוכנית טיפול ונערכת הדרכה ליישום וקידום המטרות בחיי היומיום. מטרות הטיפול יכולות להיות ממוקדות בקשיי התנהגות והתפתחות (כגון התקפי זעם או גמילה מטיטולים) ויכולות להיות ממוקדות בקידום המטופל באופן כוללני (עידוד שפה ותקשורת, פיתוח מיומנויות חברתיות). הטיפול ההתנהגותי יכול להיות מיושם באמצעות תוכנית שילוב ואז יכלול מנתחת התנהגות, את משפחתו של המטופל, משלבת והצוות החינוכי. בהדרכה מותאמת אישית נבחרות מטרות שילוב מותאמות אישית, נכתבת תוכנית שילוב ונערכת הדרכה למשלבת ולצוות החינוכי ליישום וקידום המטרות בסביבה החינוכית. מטרות הטיפול בדרך כלל יהיו ממוקדות בקידום המטופל בתחומים של התפתחות, הסתגלות למסגרת ושילוב מיטבי בקרב בני הגיל.

הצוות המטפל

מנתחת התנהגות וההורים של הילד המטופל יהיו תמיד הצוות האינטימי שינהל את הטיפול ואליו יצטרפו לפי הצורך הטיפולי של הילד: מטפלים התנהגותיים, הצוות החינוכי שמלווה את הילד, צוות פרא רפואי ועוד. תפקידה של מנתחת ההתנהגות הוא לערוך הערכה תפקודית למטופל, לבנות עבורו את תוכנית הטיפול המתאימה למידותיו, להדריך את המטפלים ביישומה וכן לערוך הדרכה שוטפת להורים. תוכנית הטיפול שמורכבת באופן אישי עבור הילד משתנה כל הזמן, עם הזמן ובהתאם להתקדמותו של הילד בתהליך הטיפולי כאשר המטפל ההתנהגותי הוא זה שמיישם באופן יחידני מול הילד את התוכנית הטיפולית בסביבות השונות. התחלת הטיפול ממוקדת באיתור איש המקצוע המתאים לכם, מנתחת התנהגות שיש בידיה הידע הניסיון, היכולת ורמת המקצועיות הנדרשת לטפל בילד. מנתחות התנהגות מתמחות בתחומים שונים ולכן בעת בחירת אשת המקצוע מומלץ לבחון האם ההתמחות פוגשת את הצורך של המטופל. גם לכימיה בין המטופל ומשפחתו לבין מנתחת ההתנהגות הנבחרת עשויה להיות השפעה על יעילות הטיפול.

אנחנו פה בשבילך

הצהרת נגישות

אנו רואים חשיבות רבה בהנגשת האתר ומשקיעים משאבים רבים להפוך אתר זה לנגיש באופן מקסימלי, בכדי לאפשר את חווית הגלישה לכלל האוכלוסייה ולאנשים עם מוגבלויות בפרט. 

התאמות הנגישות באתר בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA. עם זאת, ייתכן ותמצאו אלמנטים שאינם מונגשים כי טרם הונגשו ו/או שלא נמצאה טכנולוגיה מתאימה ולצד זה אנו מבטיחים כי מתבצעים מרב המאמצים לשפר ולהנגיש את האתר ללא פשרות.

במידה ונתקלתם בקושי בגלישה באתר ו/או בצפייה בתוכנו אנו מתנצלים ונודה אם תפנו את תשומת ליבנו לכך באחד מאמצעי הקשר המפורטים בתחתית ההצהרה.

אנחנו מבטיחים להמשיך ולעשות כל שביכולתנו על מנת לשפר, לתקן את הדרוש ולהתאימו לצורכיכם.

משרדי החברה ממוקמים ברחוב הכישור 49 בחולון ונגישים לכל אדם.

פרטי אחראית הנגישות של האתר- לידיה נגב  

דוא”ל: info@liorcenter.com

× דברו איתנו בווטסאפ