משוב עצמי

משוב עצמי- כלי לשימוש על ידי ילדים עם אוטיזם

להגברת התנהגויות אקדמיות וחברתיות

גילי יהב  M.A BCBA, אלית בריל BCABA, יפעת מירסקי B.Ed בחינוך מיוחד

תקציר

משוב עצמי הינו כלי המהווה מחזק חיובי מוכלל לשימוש עבור ילדים בעלי יכולת ניהול עצמי. כלי זה מסייע להגברת עצמאות בהתנהלות יומיומית, מפתח את הביטחון העצמי ומהווה יחידה עצמאית בחבילת הטיפול. ילד בן 9:4 (א) המאובחן עם ASD, הציג קושי בתחומים של חברתיות והתארגנות אקדמית.  במסגרת התערבות התנהגותית אינטנסיבית של הילד שולב כלי של משוב עצמי בתום פעילות, יום לימודים. התוצאות מראות כי בעקבות ההתערבות נלמדו התנהגויות נאותות חדשות חברתיות ואקדמיות המתאימות לשגרה היומיומית בבית הספר. בחירת מדרג נמוך בעת ציינון דף המשוב משמש כענישה עבור הילד עקב יצירת קנס עבור התנהגות לא נאותה זו בעת ההמרה. בחירת מדרג גבוה מוצמד למחזק חיובי חברתי בנוסף למחזק חיובי מוכלל המומר בסוף היום.

נבדק

א’, ילד בן 9:4 המאובחן עם אוטיזם, מטופל בתוכנית התערבות התנהגותית ביתית החל מגיל 3:6. כיום  לומד בכיתה רגילה עם משלבת סמויה הנוכחת בחלק מהשבוע ומטופל באופן פרטני אחר הצהריים בביתו. התוכנית הטיפולית מקנה ברובה מיומנויות אקדמיות ומיומנויות חברתיות עם דגש על תיאוריית המיינדTOM , הקניית מיומנויות להתארגנות אקדמית יעילה, כישורי חיים, שפה ותקשורת. א’ מנהל אינטראקציות חברתיות תואמות גיל בבית הספר ומחוץ לשעות הלימודים ובעל הישגים אקדמיים גבוהים לבני גילו. א’ ממלא שאלון משוב עצמי המתייחס להתנהגויות שונות שהציג במהלך יום הלימודים.

התערבות

מטרת ההתערבות הייתה להקנות ולהגביר התנהגויות אקדמיות, התארגנות יעילה ומיומנויות חברתיות תואמות גיל.

חבילת הטיפול כללה: 1. התערבות באירועים המקדימים על ידי הגדרת ציפיות  והכנה במהלך יום הלימודים. 2. שימוש בסיוע בזמן אמת באמצעות המשלבת והצוות החינוכי בבית הספר. 3. שימוש בכלי המשוב העצמי  4. שימוש במערך מוטיבציה תומך: חיזוק חיובי באמצעות צבירת נקודות להמרה יומית.

א’ ממלא שאלון משוב עצמי בסביבת הבית, בתום יום הלימודים ויחד עם המטפלת. הכלי מכיל מספר התנהגויות לטיפול מהתחום החברתי והאקדמי, לדוגמא: “האם שיחקתי היום בהפסקה (אחת לפחות) מחוץ לכיתה?”. המענה לשאלות נעשה באמצעות בחירת ספרה המאפיינת את תפקודו בסולם ליקרט: 1= בכלל לא, 2= חלק מהזמן, 3= רוב הזמן, 4= כל הזמן. בנוסף ישלים א’ את הפה החסר בפרצוף בהתאם לתשובתו, כאשר עונה תשובה שיודע שאינה תואמת לציפיות ממנו ישלים פה עצוב וההפך. מדרג ניקוד נמוך וסימון פרצוף עצוב משמשים כענישה עבורו ובחירת מדרג ניקוד גבוה וסימון פרצוף שמח משמשים כמחזק חיובי חברתי מהסביבה הקרובה ומחזק חיובי מוכלל המומר בסוף היום לתוכנית מוטיבציה כוללת יומית.

תוצאות

ההתערבות נמשכה מספר שבועות אשר במהלכם ניכר שיפור משמעותי  בתפקודו של א’, התוצאות מראות כי בעקבות ההתערבות נלמדו התנהגויות נאותות חדשות חברתיות ואקדמיות המתאימות לשגרה היומיומית בבית הספר וכי הופחתו התנהגויות שאינן תואמות את ההתנהלות התקינה בבית הספר. ההתערבות כללה רכיב של מילוי שאלון עצמי כמשתנה בלתי תלוי על שתי התנהגויות: התנהגות משחק בחוץ בהפסקה והתנהגות התארגנות להסעה.

ניתן לראות כי בשלב רמת הבסיס, שתי ההתנהגויות לא היו ברפרטואר של א’ . א’ היה מאחר באופן תמידי להסעה והתארגנותו לא נמצאה יעילה. בנוסף, בהפסקות היה לרוב משחק לבדו במחשב בתוך הכיתה. לעומת זאת, ניתן לראות בבירור בעת ההתערבות את מגמת העלייה החדה והיציבה של ההתנהגות. התנהגות התארגנות להסעה והתנהגות משחק הפסקה בחוץ הוקנו והתגברו לאורך הימים באופן עקבי ללא שונות, מה שמצביע על חוזקו של כלי המשוב העצמי והשפעתו על א’ כרכיב בתכנית הביתית.

נתוני המשוב העצמי כגרף מצטבר של שתי התנהגויות להגברה: התנהגות משחק בהפסקה והתנהגות התארגנות להסעה בשלב ההתערבות לעומת שלב רמת הבסיס.

סיכום ומסקנות

ילד המאובחן עם אוטיזם, בעל יכולת ניהול עצמי טובה, הציג חוסר בהתנהגויות נאותות חברתיות ואקדמיות, בסביבת בית הספר ובסביבת הבית. רכיב של משוב עצמי המשמש כחיזוק שלילי מסוג הימנעות וחיזוק חיובי חברתי ומוכלל, כחלק מחבילת טיפול הופעל על הילד והביא לשיפור משמעותי, הקנייה והגברה של התנהגויות יעד אלו.  ניתן ללמוד מהתערבות זו על החשיבות בשילוב כלים אשר מאפשרים ניהול עצמי של הילד בתהליך הלמידה, ועל האפקטיביות של הכלי- משוב עצמי בטיפול בהתנהגויות להגברה בתחומי ההתפתחות השונים.

אנחנו פה בשבילך

× דברו איתנו בווטסאפ