קורס הכשרת מטפלים / מהבית

תלמידים קורס הכשרת מטפלים / מהבית חומרי לימוד שיעור 1 מצגת שיעורשיעור 1 מקווןמצגת להורדה שיעור 2 מצגת שיעורשיעור-2-מקוון-מעודכןמצגת להורדה שיעור 3 מצגת שיעור  שיעור 3 מקוון מצגת להורדה שיעור 4 מצגת שיעורשיעור 4 מקווןמצגת להורדהראיון עם ההוריםראיון הורים מקוצרראיון הורים מקוצר להורדה שיעור 5 מצגת שיעורשיעור 5 מקווןמצגת להורדהאיך נראה טיפולאיך נראה טיפולאיך נראה […]

This content is only available to members.

קורס הכשרת מטפלים / בכיתה

תלמידים קורס הכשרת מטפלים / בכיתה חומרי לימוד שיעור 1 מצגת שיעורשיעור-1-פרונטאלי-ללומדיםמצגת להורדה שיעור 2 מצגת שיעורשיעור-2-חדש-3.8.22מצגת להורדה שיעור 3 מצגת שיעור שיעור 3מצגת להורדה איך נראה טיפולאיך נראה טיפולאיך נראה טיפול להורדהדוגמא לסדר יום בחדרדוגמא לסדר יום בחדרדוגמא לסדר יום בחדר להורדהראיון הורים מקוצרראיון הורים מקוצרראיון הורים מקוצר להורדה שיעור 4 מצגת שיעורשיעור 4מצגת להורדהנספח – […]

To access this content, you must purchase הכשרת מטפלים התנהגותיים (ABA).