אזור אישי

חומרי לימוד - תלמידים

חשוב: חומרי הלימוד הינם לשימוש הלומדים בלבד. חל איסור להעביר את פרטי הגישה ו/או חומרי הלימוד כולם או מקצתם לצד ג’. הפרת איסור זה הינה בבחינת הפרת תקנון הלימוד ובמקרה זה רשאי בית ליאור לפעול כנגד המפר ככל שימצא לנכון.

חומרי לימוד - מרצים

חשוב: חומרי הלימוד הינם לשימוש הלומדים בלבד. חל איסור להעביר את פרטי הגישה ו/או חומרי הלימוד כולם או מקצתם לצד ג’. הפרת איסור זה הינה בבחינת הפרת תקנון הלימוד ובמקרה זה רשאי בית ליאור לפעול כנגד המפר ככל שימצא לנכון.

אנחנו פה בשבילך

× דברו איתנו בווטסאפ