מרצים קורס הכשרת מטפלים / בכיתה חומרי לימוד חומר עזר למרצה בכיתה חומר-עזר-למרצה-בכיתה חומר עזר למרצה להורדה קישור לקלסר מקוון שיעור 1 מצגת שיעור שיעור-1-פרונטאלי-ללומדים מצגת להורדה שיעור 2 מצגת שיעור שיעור-2-חדש-3.8.22 מצגת להורדה שיעור 3 מצגת שיעור  שיעור 3 מצגת להורדה איך נראה טיפול איך נראה טיפול איך נראה טיפול להורדה דוגמא לסדר יום […]
This content is only available to members.