קורס הכשרת מטפלים / מהבית

מרצים קורס הכשרת מטפלים / מהבית חומרי לימוד חומר עזר למרצה מהבית חומר-עזר-למרצה-מהביתחומר עזר למרצה מהבית להורדהקישור לקלסר מקוון שיעור 1 מצגת שיעור שיעור 1 מקוון מצגת להורדה שיעור 2 מצגת שיעורשיעור 2 מקוון מצגת להורדה שיעור 3 מצגת שיעור  שיעור 3 מקוון מצגת להורדה שיעור 4 מצגת שיעור שיעור 4 מקוון מצגת להורדה ראיון עם […]

This content is only available to members.

קורס הכשרת מטפלים / מהבית

תלמידים קורס הכשרת מטפלים / מהבית חומרי לימוד שיעור 1 מצגת שיעורשיעור 1 מקווןמצגת להורדה שיעור 2 מצגת שיעורשיעור-2-מקוון-מעודכןמצגת להורדה שיעור 3 מצגת שיעור  שיעור 3 מקוון מצגת להורדה שיעור 4 מצגת שיעורשיעור 4 מקווןמצגת להורדהראיון עם ההוריםראיון הורים מקוצרראיון הורים מקוצר להורדה שיעור 5 מצגת שיעורשיעור 5 מקווןמצגת להורדהאיך נראה טיפולאיך נראה טיפולאיך נראה […]

This content is only available to members.